Szanowni Państwo!


Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. funkcjonuje na rynku od 1991 roku w formie spółki akcyjnej. Misją spółki jest uczestnictwo w procesie transformacji gospodarczej poprzez tworzenie nowych i wspieranie istniejących przedsięwzięć społecznych gospodarczych. ARLEG inspiruje związki pomiędzy krajowymi i zagranicznymi pomiotami gospodarczymi, kreuje rozwój regionalny oraz upowszechnia standardy Unii Europejskiej, szczególnie poprzez: Rozwój Zasobów Ludzkich, Wspieranie przedsiębiorstw oraz współpracę z samorządami.

Główne zadanie Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg S.A. w Projekcie „Rodzic – Pracownik, rozwój rodziców podczas urlopu wychowawczego”:
  • Współpraca przy opracowaniu koncepcji badań i zakresu analizy w obszarze możliwości wypracowania i wdrożenia elastycznych form zatrudnienia;
  • Przygotowanie pogłębionej kwerendy materiałów dotyczących telepracy w Polsce i innych państwach członkowskich UE;
  • Opracowanie i wydanie przewodnika dla pracodawców oraz osób przebywających na urlopie wychowawczym.
Skład Zespołu:
Dr Robert Kropiwnicki, Dr Monika Wójta-Kempa, Ewa Baran, Adam Zysk, Mariusz Kołodziej, Anna Krok

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA
59-220 Legnica, ul. Rataja 26 ,
tel. 076/ 862-27-77, 852-30-15, 862-35-22
e-mail: arleg@arleg.eu
Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy Wspólnotowej Equal