STRONA PROJEKTU:  rodzic-pracownik.pl


Strony Internetowe Partnerów Krajowych:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie
www.frdl-cd.org.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
www.arleg.eu
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
www.evolutio.prv.pl
Federacja Pracodawców Polski Zachodniej
www.fppz.pl
Główny Instytut Górnictwa
www.gig.katowice.pl
Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego „MEDIATOR”
www.mediator.pl
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – Region Dolny Śląsk
www.solidarnosc.wroc.pl
Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
www.undp.org.pl
Stowarzyszenie „Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska” (UPDŚ)
www.upds.pl
Stowarzyszenie Pegaz
www.pegaz-ngo.pl

Inne strony internetowe:

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl

Strona Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
www.equal.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki i Pracy
www.mgip.gov.pl

Portal Unii Europejskiej
www.europa.eu.int

Krajowa Struktura Wsparcia Inicjatywy Wspólnotowej Equal w Polsce
www.equal.org.pl

Strona funduszy strukturalnych w Polsce
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Strona Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
www.um.wroc.pl

Projektowy słownik językowy
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/about/glossary-pl_en.cfm

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy Wspólnotowej Equal