Szanowni Państwo!


Z dużą radością przekazujemy do rąk czytelników niestandardowy podręcznik dotyczący sytuacji osób, które opiekują się innymi ludźmi. Na konkretnym przykładzie pokazujemy sytuacje codzienne, w jakich młode matki muszą radzić sobie dokonując wyborów: dziecko lub praca. Chcemy wyraźnie pokazać, że ich świat nie musi być ograniczony ponieważ istnieje szereg ułatwień, które mogą złagodzić wspomniane dylematy. Współczesne rozwiązania technologiczne i prawne pozwalają na godzenie obowiązków rodzicielskich i pracowniczych.

Wszystkie zawarte informacje pozwolą spojrzeć na pracę osób, które opiekują się innymi w sposób bardziej przyjazny. Elastyczne Formy Zatrudnienia rozwijają się dynamicznie, z dużą korzyścią dla pracodawców i pracowników, w tej sprawie nie ma przegranych, każdy może wygrać. Wszyscy pracodawcy znają zasady konieczności nastawienia na klienta i związanej z tym elastyczności zwanej elastycznością zewnętrzną. Zachęcamy pracodawców do zwracania uwagi na elastyczność wewnętrzną, czyli sposoby traktowania i zatrudniania pracowników. Pracownikom pokazujemy, jakie korzyści i zagrożenia niosą Elastyczne Formy Zatrudnienia. Wszyscy, aby móc je stosować, muszą je najpierw poznać. Serdecznie zachęcam do lektury przygód Katarzyny Fiołek.
Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy Wspólnotowej Equal